AnsatteOm ossNettbutikkTjenester

Vi synes det er viktig å bruke tid
og kompetanse på deg


NYT livet - HØR godt

Jorunn Solheim er seniorforsker vedHørselssentralen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun viser til at de flesteav oss vil få svekket hørsel med alderen, og at dette er en plage som det errelativt lett å gjøre noe med, om man sammenligner med andre aldersrelaterteplager og sykdommer. Det skal verken opereres eller medisineres. Egeninnsats oggode støttespillere gir gode premisser for å lykkes.

No items found.

Åpningstider mandag – fredag 09.00 – 15.00. Torsdag 09.00 - 16.00. Tlf. 74020000 post@horselssenteret.no