Høreapparater

Hørselssenteret forhandler det nyeste i høreapparater fra ulike produsenter.
Moderne, digitale høreapparater forsterker de frekvensene som gir viktig informasjon i samtale med andre.

Fremgangsmåte ved kjøp av høreapparat:

  • Utvidet hørselstest
  • Vurdering av hørseltap og valg av riktig høreapparattype i forhold til behov
  • Avstøpning av øregang
  • Programmering av høreapparat og opplæring i bruken av det
  • Utprøvingsperiode på 14 dager med påfølgende kontroll
  • Mulighet til å prøve flere modeller om du ikke er helt fornøyd
  • Videre kontroller og etterjustering av høreapparat etter behov

Hørselssenteret er en privat klinikk og henvisning fra lege er ikke nødvendig. Kort ventetid.

Du er velkommen til å ha med pårørende slik at flere mottar samme informasjon.

Det er 14 dagers prøvetid på høreapparatet og det kan returneres dersom du ikke ønsker å beholde det.
Ved retur refunderes høreapparatet i sin helhet, men hørselstest, tilpasning og justering refunders ikke.