Hørselstesten utføres i et spesialbygget, lydtett rom.
Lyden presenteres via hodetelefoner og tilbakemelding ved hørbar lyd, gis ved å trykke på en bryter.

Vi tilbyr to former for hørselstest:

Enkel hørselstest/toneaudiogram:

Ved hjelp av rene toner finner vi en høreterskel. Høreterskelen er den svakeste hørbare lydstyrken for en lyd/frekvens.
Dersom det foreligger et hørselstap ved enkelte frekvenser gjøres en benledertest.
Informasjon om resultat og vurdering av  videre tiltak.

Enkel hørselstest benyttes f.eks. ved attester til off-shore og for opptak til ulike studier.

Pris: Kr. 490,-

 

Utvidet hørselstest:           

Ved hjelp av rene toner finner vi en høreterskel. Høreterskelen er den svakeste hørbare lydstyrken for en lyd/frekvens.

Benleder: Lyd sendes inn gjennom en benleder som festes bak øret. Utføres for de frekvenser der det avdekkes nedsatt hørsel.

Tale: Ved hjelp av taletesten finner vi en lydstyrke der taleoppfattelsen er maksimal.
Utvidet hørselstest benyttes for å verifisere et hørselstap og ved høreapparattilpasning.

Informasjon om resultat og vurdering av  videre tiltak.

Pris: Kr. 590,-

For timebestilling benytt skjema under eller ta kontakt på tlf. 74013200