Mange mennesker er utsatt for skadelig støy i hverdagen, både i forbindelse med jobb og fritid. Det er svært viktig å beskytte hørselen;  en støyskade er uopprettelig.

Omgivelseslyden kan det være vanskelig å få gjort noe med, men vi kan beskytte hørselen vår med forskjellige typer hørselvern.